Εγκαταστάτης πισίνας

Είσαι εγκαταστάτης πισίνας και σε ενδιαφέρει να απασχοληθείς με το αντικείμενό σου;

Γνωρίζεις από πισίνες και συστήματα επεξεργασίας νερού ή έχεις εμπειρία σε παρόμοια ηλεκτρολογικά/μηχανολογικά συστήματα;

Στείλε μας το βιογραφικό σου και γίνε μέλος μας.

Παροχές

Η εταιρεία παρέχει στον εγκαταστάτη:

 • Δυνατότητες σοβαρής εξέλιξης
 • Ασφάλιση
 • Παροχή κινητού και οχήματος για τις μετακινήσεις
 • Εταιρική ενδυμασία
Κύριες αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του εγκαταστάτη είναι οι ακόλουθες:

 • Εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού πισίνας και επεξεργασίας νερού στους χώρους των πελατών
 • Αναβάθμιση των συστημάτων και των εξαρτημάτων του εξοπλισμού
 • Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων του εξοπλισμού των πελατών
 • Διεξαγωγή προληπτικών και διορθωτικών εργασιών συντήρησης
 • Στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της τεχνικής ομάδας για την αποτελεσματική εκτέλεση έργων
Προσόντα

Για τη θέση του εγκαταστάτη απαιτούνται τα παρακάτω:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου ΤΕΙ, ΙΕΚ (εφόσον πρόκειται για ηλεκτρολόγο)
 • Εξοικείωση με ηλεκτρικά και μηχανικά εργαλεία (εργαλεία χειρός)
 • Καλή χρήση Ελληνικής γλώσσας (η Αγγλική θα θεωρηθεί προσόν)
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
 • Ευχέρεια ταξιδίων
Δεξιότητες
 • Ικανότητα διάγνωσης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπευθυνότητα,
 • Επαγγελματισμός
 • Ευελιξία
Εμπειρία

Προηγούμενη εμπειρία ως τεχνικός σε ανάλογο αντικείμενο θα προσμετρηθεί.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.