Ένας σωστός σχεδιασμός και η μελέτη της πισίνας, είναι οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος στο χώρο σας, είτε πρόκειται για εσωτερική ή εξωτερική πισίνα.

Μελέτη & Kατασκευή Πισίνας

Τα στάδια που αποτελούν την ολοκλήρωση ενός έργου πισίνας είναι:

  • Η μελέτη και η έκδοση οικοδομικής αδείας εφόσον απαιτείται
  • Η οικοδομική κατασκευή της πισίνας, σκυροδέτηση, μόνωση, επένδυση
  • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικός εξοπλισμός.

Η AQUADOM με την ευέλικτη και αξιόπιστη ομάδα της, μπορεί να υλοποιήσει όλα τα παραπάνω στάδια από τον σχεδιασμό, τη κατασκευή της πισίνας, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, έχοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες του πελάτη καθώς και τους κανονισμούς δόμησης και ασφάλειας που απαιτούνται.

Μελέτη & Kατασκευή Πισίνας