Μεταβατικές διατάξεις για τους ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

Ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

Μεταβατικές διατάξεις για τους ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής Μετά την τελευταία τροποποίηση της διάταξης περί ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής στο Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α’82), εκδόθηκε νέα ΚΥΑ με Αριθμ.10399 (ΦΕΚ Β’2621/30.05.2022), που αντικαθιστά την προηγούμενη με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’  αρ. 10586/15.06.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Υγείας «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης […]

Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής

Ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.4926/2022 (ΦΕΚ Α’82)  που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 19/4/2022 με τίτλο « Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ηµερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» θεσπίστηκε η παρακάτω διάταξη για το […]

ΚΥΑ για ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής σε τουριστικά καταλύματα-Αναστολή εφαρμογής για 1 έτος- Υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου από 1.08.2021

Ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής

ΚΥΑ για ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής σε τουριστικά καταλύματα Αναστολή εφαρμογής για 1 έτος Υποχρέωση διάθεσης φαρμακείου από 1.08.2021 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η  Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού με Αριθμ. 10586 (ΦΕΚ Β’2654/18.06.2021) και τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων, υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης […]